Dokładny adres

ul. Kajakowa 10, 02-838 Warszawa

Opis

Sala Sportowa w:

Szkoła Podstawowa nr 384 im. Stanisława Staszica w Warszawie


Powierzchnia: około 300 m2

Rodzaj nawierzchni: linoleum

Dokładna lokalizacja na mapie